Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

W sklepie internetowym www.terenenter.pl sprzedawane są wyłącznie towary fabrycznie nowe, wolne od wad. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w polskich złotych (PLN).

Składanie zamówień
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności: dodać wybrane produkty do koszyka,  wypełnić formularz zamówienia podając m.in. adres dostawy i adres e-mail, złożyć w sklepie zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamów”.

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych sklepu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane żadnym firmom trzecim. Zgodnie z polskim prawem klient ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania z bazy danych sklepu.

Opłata za wysyłkę
Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty dostawy. Aktualny koszt dostawy prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia.

Płatność
Klient płaci za zamówienie przelewem bankowym na konto bankowe o numerze podanym w ostatnim punkcie niniejszego Regulaminu.

Realizacja zamówienia
Wysyłka zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty klienta na koncie bankowym sprzedawcy i skompletowaniu zamówienia.

Dostawa
Dostawa zamówionych towarów realizowana jest na adres pocztowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Klient wskazuje adres w trakcie składania zamówienia. W sprawie dostaw poza terytorium Polski prosimy o kontakt mailowy: info@terenenter.pl.

Zamówione towary wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny lub paczka pocztowa ekonomiczna). Sprzedawca, zgodnie z wolą klienta, dostarcza wraz z towarem paragon albo fakturę VAT.

Reklamacje, odstąpienie od umowy
W przypadku wykrycia po otrzymaniu przesyłki wad technicznych lub uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, prosimy o kontakt mailowy. Wadliwy produkt zostanie wymieniony na produkt pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, dokonany zostanie zwrot pieniędzy przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto. Wadliwy produkt należy odesłać na adres firmy, przed wysyłką prosimy o kontakt mailowy ze sklepem.

W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem prosimy o kontakt mailowy.  Niewłaściwy produkt zostanie wymieniony na zgodny z zamówieniem.

Klient ma prawo w okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z prawem zwracane w tym trybie płyty CD zostaną przyjęte tylko i wyłącznie wtedy, gdy będą odesłane nierozpakowane (nierozfoliowane). W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć otrzymany z towarem paragon oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wraz z numerem konta bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę). Po otrzymaniu takiej przesyłki w ciągu 5 dni roboczych sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na podane konto bankowe. Koszt wysłania towaru nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe
Sklep terenenter.pl prowadzony jest przez firmę:
Teren Enter Grzegorz Chudzik
ul. Polna 47B, 05-660 Warka

info@terenenter.pl
NIP 797-148-61-96
REGON 366333086
zarejestrowaną i widoczną w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=41122bd6-a858-4096-9dc5-a194264b34ca

Konto bankowe: 11 1870 1045 2078 1006 4055 0001